Illustrasjon: Envato Elements

Turismen faller men prisene stiger


Turismesektoren på Kanariøyene er hardt rammet av pandemien som kom til Kanariøyene 30. januar 2020. Som et resultat har selve drivkraften i den kanariske økonomien stoppet opp, og til tross for gjentatte forsøk på å redde turismen har det vært slik siden portforbudet ble innført i mars 2020.

Kanariøyene mistet over 70% av turistene de normalt ville hatt i 2020, men det har ikke stoppet prisene fra å skyte i været. Faktisk har gjennomsnittsprisen for overnatting på Kanariøyene steget med 8% sammenlignet med for et år siden.

3,7 millioner turister

Ifølge en sektorrapport fra handelskammeret på Tenerife ankom det 504 622 turister fra oktober til desember i 2020. Det er en nedgang på 86% sammenlignet med samme periode i fjor. I løpet av året kom det kun 3,7 millioner turister, sammenlignet med et typisk år da rundt 15 millioner turister legger ferien til øygruppen, og en nedgang på 71% sammenlignet med 2019.

Hotellstatistikken fra det nasjonale statistiske instituttet INE er ikke mer oppløftende. Kanariske hoteller hadde 79% færre gjester fjerde kvartal 2020. Tallene for hele året viser en nedgang på 67% sammenlignet med året før.

Som en følge av det har belegget på hotellene stort sett holdt seg under 30%. Dermed har inntekten per rom falt betraktelig gjennom hele året.

Omsetningen ned 70%

I oktober falt omsetningen med 70% for hotellene. I november var nedgangen på 63%, mens det gikk noe bedre i desember, da omsetningen «bare» var 56% lavere enn på samme tid året før. Gjennomsnittsprisen i årets siste måned var under 40 euro per natt, men ser man på det årlige gjennomsnittet stek prisene med 8%, til rundt 115 euro per natt.

Også konsumprisindeksen økte noe på Kanariøyene i 2020, med en økning på 0,5% for hotellsektoren og 1,3% i restaurantsektoren.

Bruker mindre

Den dramatiske nedgangen i antall turister betyr også at det blir brukt langt mindre penger på øygruppen. I årets siste kvartal i 2020 var turistforbruket 86% ned sammenlignet med samme periode i fjor. Også forbruket per turist falt med 9% i perioden, til 138 euro per person om dagen.

For hele året samlet sett falt forbruket fra turister 71%. Ettersom Kanariøyenes økonomi er bygd opp rundt turisme førte dette trolig til mye av økningen i antallet arbeidsledige på Kanariøyene. I 2020 var det 16 674 flere arbeidsledige enn i 2019 på øygruppen.