Turister får gratis buss til flyplassen


Canariavisen har fått mange spørsmål de siste dagene i forbindelse med buss til flyplassen. En utfordring for mange har vært at bussene ikke lenger tar kontanter, men utelukkende busskort. Disse har ikke turister kunnet kjøpe, og dermed har buss vært et tilnærmet umulig alternativ for å komme seg til flyplassen.

Det endrer seg fra i dag. Øyrådet på Gran Canaria har bestemt at bussreiser til flyplassen blir gratis for turister. Dermed kan alle som er på vei til sitt hjemland nå ta bussen helt gratis til flyplassen, så lenge unntakstilstanden varer.

Dette ble annonsert fredag kveld.