Foto: Avinor - Nordic Office of Architecture - Ivan Brodery

–⁠ UDs reiseråd er nettopp det: et råd


Dette er en leder. Den gir utrykk for denne avisens mening.

Frykten for å reise har rammet turistsektoren hardt. Tusenvis av reservasjoner kanselleres daglig, og de få flyene som går er sjelden mer en halvfulle. Det kom frem under en digital konferanse om turismen som øyrådet på Gran Canaria avholdt i dag.

Sjefen for nordiske Apollo, Roger Jarkell, forklarte at man i mange tilfeller risikerer så mye som 28 timers reisetid fra Norge, Danmark, Finland og Sverige, på grunn av reduksjonen i rutene hos flyselskapene. Denne situasjonen vil trolig ikke bli bedre i år, ettersom det er ventet at Spania vil være rødmalt på kartet til nordiske myndigheter i minst noen måneder til.

Dette blir Norwegians ruter til Kanariøyene og Spania i vinter
Siden pandemien brøt ut har turoperatørene hatt laserfokus på at Kanariøyene skal fremstå som en trygg destinasjon. Øyrådet ga seg selv en klapp på ryggen for innsatsen som er gjort med å holde smitten nede under den første bølgen. Representanten for den tyske turoperatøren Shauinsland Reisen hevdet at inntrykket av Kanariøyene som turistdestinasjon ikke har tatt skade av pandemien.

Et av temaene som ble tatt opp under den digitale konferansen var om inntrykket av øygruppen har tatt skade av smittesituasjonen i resten av Spania. Det er ikke utenkelig, for situasjonen på fastlandet har bidratt til at folk velger reisemål nærmere der de bor. Nettopp derfor jobber myndighetene på Kanariøyene hardt for å skape et inntrykk av at Kanariøyene er langt fra fastlandet, både i avstand og i smittenivå. Håpet er å danne en «oase for turisme» i vintersesongen. For å få til dette skal turister testes for viruset når de ankommer og reiser.
Skal teste turister for Covid-19 på flyplassene
Turoperatørene jobber tett med turistkontorene og lokale myndigheter, i tillegg til å kjøre kampanjer for å holde trykket oppe. Mye av markedsføringen går ut på at Kanariøyene har strenge protokoller for smittevern ved ankomst og avreise, og tilbyr en gratis Covid-forsikring for turister.

Forsikringer som faktisk dekker

Også privat sektor har øynet muligheten for å gjøre det lettere å reise til Spania og Kanariøyene. For mens den norske forsikringsbransjen har tråkket på bremsen, og i mange tilfeller nekter å gi kundene det de betaler for, har selskaper som Unic Villas valgt å tilby en egen forsikring som dekker Covid-19 også.

Hvis man først skulle bli syk i Spania dekker også det Europeiske helsetrygdekortet deg helt gratis i det offentlige helsevesenet, og det gjelder også om du får Covid-19 i et rødt land.

Kombinerer man en reiseforsikring fra et av selskapene som dekker deg selv om du reiser til røde land med en privat helseforsikring som dekker Covid-19 og Helfo-kortet er du med andre ord ganske godt sikret hvis du skulle bli smittet. Og er det noe disse ikke dekker, så kanskje gratisforsikringen til Kanariøyene gjør det. Det er altså ikke lenger forsikringen som hindrer folk fra å reise, for markedet har i stor grad tilpasset seg nye forventninger til hva en forsikring skal dekke.

Det gjelder imidlertid ikke norske forsikringsselskaper, som tviholder på at de «følger UDs reiseråd« ved å nekte å dekke deg i røde land. Enkelte selskaper, slik som Gjensidige, gir deg likevel dekning for hendelser som ikke er coronarelatert.

Reiser øker risikoen for smitte

Likevel er det jo slik at reiser i seg selv øker risikoen for å bli smittet. Det er ingen tvil om at reiseaktivitet øker spredningen av coronaviruset. Og selv om smittefaren om bord på flyet er relativt liten ifølge ekspertene, er det en annen reiseetappe som utsetter deg for langt større smittefare: nemlig tiden du tilbringer på flyplassen.
Reise til Spania nå? Dette sier forsikringsselskapene

Aksept og forståelse

Er man i risikosonen bør man så avgjort ikke ut å reise nå. Det er en unødvendig og stor risiko. Er man derimot ung og frisk er det forståelig at enkelte velger å reise. Andre har bolig i Spania de ønsker å se til. I disse okkupant-tider er det veldig forståelig. Nettopp fordi risikoen hver enkelt av oss blir utsatt for er så individuell, og fordi behovene hver enkelt har er så forskjellige, bør man kunne ha aksept og forståelse for begge sider; både de som er redde for å reise, og de som velger å reise.

Noe man må vurdere selv

Og hvis man først skal ut å reise til sol og sommer når bladene begynner å falle, ja da er ikke Kanariøyene et dumt valg. Sør på Gran Canaria er det for eksempel lavere smittetrykk enn de fleste bydeler i Oslo. Men det er en vurdering hver enkelt må gjøre selv. Øya vil fortsatt være her når pandemien er over, men det spørs hvor mange bedrifter som har overlevd i mellomtiden.

Verdt bryet – for noen

Så gjenstår det å se om turistene kommer eller ikke. Trolig vil langtidsturister som bor her nede tre eller seks måneder hvert år være den gruppen vi ser flest av i vinter, for svært få er villig til å sitte i ti dagers karantene etter en eller to ukers ferie. For langtidsturistene er gjerne nettopp helse en årsak til at de reiser, og mange vil nok føle at gevinsten av et opphold på Gran Canaria når kulda setter inn er gunstig og verdt bryet.

UDs reiseråd

Vi får mange e-poster hver eneste dag fra personer som sitter på gjerdet når det kommer til å reise. Fra vår side føler vi det er viktig å ikke anbefale noen å reise, for ja, det er økt risiko for å bli smittet hvis man reiser. Økt aktivitet i reiselivet vil ikke minst øke de totale smittetallene, og det er ikke noe vi eller noen andre ønsker.

Samtidig er det viktig at hver enkelt tar denne vurderingen for sin egen del, for som vi har påpekt tidligere: UDs reiseråd er nettopp det – et råd – og selv om noen kanskje har inntrykket av at rødt = forbud er det altså ikke slik.
Saludos fra Audun: Fast skam
Valget må bli opp til hver enkelt, og vi burde være i stand til å respektere både de som velger å bli hjemme, og de som reiser. Å kritisere hverandre til coronaskammen gløder for individuelle valg folk tar tjener ingen.

Når du først skal ut på reise igjen, enten det er i morgen, etter nyttår eller om to år: god reise! Vi gleder oss alle til dette er over. I mellomtiden må vi lære oss å leve i «den nye normalen» så godt vi kan, og jeg håper vi alle kan bidra til å skape harmoni og forståelse, fremfor frykt, skam og voldsomme utbrudd i kommentarfeltet.

Hilsen redaktøren,

Leo Lunde