Utbrudd på La Candelaria-sykehuset: 17 personer smittet

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Annonse

17 personer er så langt smittet i nye utbrudd på La Candelaria-sykehuset på Tenerife. Ti ansatte, seks pasienter og en pårørende har så langt fått påvist Covid-19 i forbindelse med utbruddene.

Et av utbruddene ble oppdaget i 8. etasje i øre-nese-hals-avdelingen og på avdeling for nevrokirurgi. Et annet utbrudd ble senere oppdaget i Ofra-bygningen.

Det var utbruddet i 8. etasje som ble oppdaget først, og til nå er syv ansatte, fire pasienter og en pårørende knyttet til utbruddet. I Ofra-bygningen er tre ansatte og to pasienter smittet.

Innfører tiltak

I en pressemelding fra Helsedepartementet på Kanariøyene sier myndighetene at det er innført strenge tiltak for å kontrollere utbruddene. Det blir utført smittesporing og overvåkning av symptomer i tillegg til testing av personer i påvirkede områder.

Etasjene som er rammet har blitt sperret av, og tar ikke inn nye pasienter. Besøkende får heller ikke slippe inn på avdelingene, skriver avisen Canarias Ahora.

Annonse

Insular-sykehuset

På Gran Canaria foregår det også flere utbrudd ved Insular-sykehuset i Las Palmas. Så langt har 93 personer blitt rammet, fordelt på 42 pasienter og 51 ansatte.

Også her har sykehuset innført strenge tiltak for å hindre videre spredning, og tester nå alle innlagte pasienter og ansatte. Insular har også iverksatt desinfisering av sykehusets fasiliteter, og flyten av personell mellom avdelingene er begrenset.

Enkelte kan få besøk

For øyeblikket har sykehuset igjen åpnet for besøk, men kun til pasienter som er alvorlig syke, mindreårige, gravide og i tilfeller hvor helsepersonellet anser besøk som nødvendige og viktige for behandlingen av pasienten.

Både på Insular og La Candelaria har det blitt innført utvidet bruk av beskyttelsesutstyr, melder Helsedepartementet.

Brister i smittevernet

Canariavisen har tidligere omtalt alvorlige brister i smittevernet på Insular-sykehuset, etter at en norsk pasient kontaktet oss etter innleggelse på smerteavdelingen. Dette var den første avdelingen ved Insular som opplevde utbrudd blant ansatte og pasienter.

Utbruddene på Insular: – Veldig bekymringsverdig

Add New Playlist