Vedlikeholdsarbeidet på veien GC-21 mellom Valleseco og Artenara starter tirsdag


På tirsdag 3 juli starter vedlikeholdet av veien mellom Valleseco og Artenara (GC-21).

Dette er viktig arbeide fordi veien ikke har blitt vedlikeholdt på mange år, og mange deler er i svært dårlig stand.

Arbeidet vil vare i ca. 45 dager, og vil pågå mellom kl 09-19. Deler av veien vil bli stengt mens arbeidet utføres.

Omfattende reparasjoner

Prosjektet innebærer reparasjon av hull, nytt veidekke flere steder, fortau, og ny veimerking.

Trafikken vil bli dirigert etter behov, og omkjøringer er planlagt via GC220, GC 70, og GC 702.