Vil forby salg av dyr i butikk og ha kursing av hundeeiere

Nytt, radikalt forslag til strengere dyrevelferdslov i Spania er på trappene, men nevner ikke tyrefekting med ett eneste ord. «


En ny dyrevernslov som skal opp til høring i Spania, foreslår radikale endringer for å få bukt med dyremishandling i landet. Samtidig nevner ikke lovforslaget tyrefekting med ett eneste ord.

Dagens lovverk varierer mellom regionene.

Forslaget innebærer blant annet et nasjonalt forbud mot å avlive dyr uten god grunn, forbud mot ville dyr på sirkus og et register over personer som ikke egner seg til å ha dyr.

Forbud mot å forlate hunden i over 24 timer

Det foreslås også et forbud mot å la kjæledyr være alene i mer enn tre døgn, mens hunder spesifikt ikke kan være alene i over 24 timer.

De kan heller ikke bo permanent på balkonger, i lagerrom, kjellere eller kjøretøy.

Hunder får ikke bo på balkonger hvis det nye forslaget går gjennom. Foto: Envato Elements

Forbud mot salg i butikk

Blant de mer radikale forslagene finner man også et forbud mot salg av dyr i butikk, obligatorisk kurs av alle hundeeiere, samt krav om å sterilisere kjæledyr hvis man har flere dyr av forskjellige kjønn.

Sistnevnte spesifiserer at hannhunder eller tisper må steriliseres hvis de bor sammen, for å senke den høye prosenten «uønskede valpekull».

Forbudet mot salg av dyr i butikk innebærer i praksis at disse kun får selge fisk. Hunder, fugler, katter og kaniner kan kun kjøpes fra fagfolk med lisens for dette, hvis loven går gjennom.

Direktoratet for dyrenes rettigheter i Spania understreker at dette er for å stoppe uetisk avl og import av dyr fra Asia under dårlige forhold, og at det kun vil kreves et grunnleggende kurs i dyrevelferd for å drive med avl.

Salg av dyr i butikk er noe forslaget ønsker å forby, med unntak av akvariefisk. Foto: Envato Elements

Statlig register

Et statlig register over personer som ikke egner seg for dyrehold skal samtidig opprettes. Flere regioner har lignende register allerede.

Det vil være flere typer register, avhengig av hvor mange dyr du har og hvorfor du har disse. Har du mer enn fem dyr skal du i et eget register som innebærer strengere krav, ifølge forslaget.

Hvis lovforslaget går gjennom skal også regionene tvinges til å ha evakueringsplaner for dyr i tilfelle naturkatastrofer.

Dette ble nylig relevant under vulkanutbruddet på La Palma, der bilder av en massiv innsats for å redde dyr har blitt mye delt.

Ikke lenger «farlige hunderaser»

Samtidig som en hel del lover blir strengere, forsvinner også lista over «farlige hunderaser».

I det nye lovforslaget er det dyrets atferd som skal avgjøre om dette krever lisens.

Alle hunder må valideres gjennom en atferdstest, står det i forslaget.

Lista over såkalte «farlige hunderaser» ønsker forslaget å fjerne. Den skal byttes ut med en atferdstest av alle hunder. Foto: Envato Elements

300 000 hunder og katter forlates hvert år

Dyrevernsorganisasjonen FAPAM anslår at rundt 300 000 hunder og katter blir forlatt i Spania, hvert eneste år.

Dette fører til avliving av mange dyr, ettersom flere regioner tillater at dyret avlives etter 20 - 25 dager hvis det ikke adopteres eller hentes av eier.

Hvis loven godkjennes trer den trolig i kraft fra 1. januar 2023.

Ikke et ord om tyrefekting

Forslaget, som av flere har blitt kritisert for å være for radikalt, har også fått kritikk for å utelate tyrefekting.

Tyrefekting nevnes ikke med ett eneste ord i det nye lovforslaget. Foto: Envato Elements

Mens den regulerer en rekke sportsgrener og aktiviteter som innebærer bruk av dyr, slik som hesteridning, er ikke tyrefekting nevnt med et eneste ord.

Dette har forfatterne av det nye forslaget angivelig utelatt for å ikke hindre innføringen av loven, skriver Europa Press.

Motstanden mot ytterligere regulering eller forbud mot tyrefekting er stor i deler av Spania.