Foto: El Coleccionista de Instantes Fotografía & Video

Vil hente over en milliard euro i investeringer


Grønn infrastruktur, nye vannrør, oppussing av skoler og ny gatebelysning er bare noen av prosjektene som turistkommunen San Bartolomé de Tirajana planlegger.

Kommunen som har kjente turistperler som Playa del Inglés og Maspalomas jobber nå for å hente mer enn 330 millioner euro fra NextGenerationEU-fondet, som skal bidra til økonomisk vekst og stabilitet etter coronakrisa.

San Bartolomé de Tirajana ønsker ikke bare å fikse egen infrastruktur, men vil også fornye bilparken i kommunen.

Foreslår over 300 prosjekter

Til sammen er det foreslått 125 prosjekter, mange av de i samarbeid med vannleverandøren Canaragua, som har flere prosjekter på kommunens eiendommer.

Canaragua har på sin side foreslått hele 204 nye prosjekter på øygruppen, som de tror kan bidra til investeringer på nesten en milliard euro.

Mer bærekraft

I San Bartolomé de Tirajana handler det hele om å tiltrekke seg turister, men også om økt bærekraft.

Prosjekter for digitalisering, grønn infrastruktur og byplanlegging skal gjøre kommunen bedre rustet for fremtidens turisme, ifølge kommunen.

Samtidig skal også områder med mange fastboende få økte satsninger fremover, både i samarbeid med øyrådet og Kanariøyenes regjering.

På tegnebordet

Mange av forslagene er fremdeles i idéfasen. Et av prosjektene som er foreslått er at kommunen skal bli en testbenk for såkalt sirkulærturisme etter pandemien.

Sirkulærturisme handler i stor grad om bærekraft, avfallsreduksjon og miljøvennlig drift av ferieanlegg. Kommunen vil bruke rundt 12 millioner euro på dette.

Det er også foreslått parkeringsfasiliteter i San Fernando som kan få et budsjett på nesten 10 millioner euro.

Et system for brannslukking med droner er også på tegnebordet, med budsjett på 8,7 millioner euro.

Kommunen vil også satse på utleie av el-sykler og bedre infrastruktur for fotgjengere og syklisker, spesielt i områdene mellom Playa del Inglés og Avenida de Gáldar.

En rekke andre prosjekter for sikkerhet og beredskap foreslås også i forbindelse med demninger i kommunen, slik som i Chira, Gamuesa, Fataga og Ayagaures.

Grønnere i Maspalomas-ravinen

Selskapet Canaragua ønsker på sin side å gjøre Maspalomas-ravinen grønnere, noe de også vil gjøre i Fataga og Ayagaures-ravinene. Her vil selskapet satse på økt biomangfold og bærekraftig turisme.

Canaragua vil også utvide anlegg for behandling av vann og kloakk, samt jobbe med utvikling av geotermisk energi, noe hotellene skal ha vist interesse for. Fornybar energi står også høyt på lista hos kommunen.