Det skal bli enklere å finne tjenester, hoteller og ferieleiligheter gjennom en ny digital plattform. Illustrasjon: Envato Elements

Vil konkurrere med turoperatørene –⁠ øygruppen med ambisiøst turistprosjekt


Turistdepartementet på Kanariøyene jobber for tiden på et ambisiøst prosjekt for å tiltrekke seg flere turister gjennom egne salgskanaler. Prosjektet tar sikte på at Kanariøyene skal bli mer uavhengige fra turoperatørene, gjennom en digital plattform der kanariske selskaper kan markedsføre sine tjenester direkte til turistene.

Turistminister Yaiza Castilla på Kanariøyene sa i går at prosjektet ikke handler om å erstatte turoperatørene når sektoren kommer seg på beina igjen, og at disse fortsatt vil være nøkkelen til turisme på øygruppen. Målet er ifølge Castilla å lage en ny og alternativ markedsføringskanal for øygruppen som turistmål.

De første fasene av prosjektet skal begynne allerede i år, har en tidshorisont på seks år. Målet er å utvikle en digital salgsakanal med nettside og applikasjoner som skal rette seg mot turistene. Her skal operatører på Kanariøyene kunne selge opphold, aktiviteter og tjenester direkte til de reisende.

Kanariøyenes turistminister Yaiza Castilla sier prosjektet skal bringe merverdi til destinasjonen. Foto: Gobierno de Canarias

En alt-i-ett-tjeneste

Plattformen er ventet å tilby alle overnattingsmuligheter og aktiviteter man finner på øygruppen, slik at turistene kan bestille alt fra hotell og ferieleilighet, til aktiviteter og utflukter direkte via tjenesten.

– Det handler om å gi destinasjonen merverdi, sa Castilla under en presentasjon av prosjektet.

Til sammen har prosjektet fått et budsjett på tre millioner euro i løpet av det første året, og kontrakten for utviklingen har gått til konsulentfirmaet ATOS som er basert på Tenerife.

Håper på støtte fra EU

Ønsket til øyregjeringen er at prosjektet også skal få støtte fra EU i form av 300 millioner euro innen fra Next Generation EU-fondet innen 2026. Dette er en tiltakspakke på til sammen 750 milliarder euro øremerket til medlemsland som er hardt rammet av coronapandemien.

– Dette prosjektet skal bli drivkraften bak den kanariske økonomien og turistsektoren, og midler fra Europa er nødvendig for å oppskalere det til hele den kanariske turistindustrien, sier direktøren i Promotur, José Juan Lorenzo.

Øyregjeringen ønsker også å ta i bruk ny teknologi slik som kunstig intelligens og datainnsamling for å lære mer om ønsker og behov hos hver enkelt reisende. Med dette skal de tilpasse tilbudene og løsningen til hver enkelt bruker.

– Til nå har statistisk informasjon blitt brukt, men verden har endret seg, og vi må være en del av transaksjonen fordi denne informasjonen er eid av de som selger produktene. Vi skal gjøre teknologien tilgjengelig for turistsektoren, forklarer Lorenzo.

Fire hovedpunkter fra planen:

  • Øke bevisstheten og promotere forbruk av kanariske varer og tjenester hos turistene.
  • Koble sammen etterspørsel etter hoteller med andre deler av turistsektoren.
  • Være en del av salgsprosessen, og derfor kunne bruke informasjon som samles inn om turistene for tilpasning av tjenester.
  • Føre til økt bærekraft gjennom å samle inn informasjon om utslipp og klimaavtrykk hos turistene.

Mistet to av tre skandinavere i 2020

Ifølge tall som nylig ble publisert av promotur mistet Kanariøyene to av tre skandinaviske turister i 2020.

431 560 personer reiste fra Skandinavia til øygruppen i 2020, noe som utgjør en nedgang på 67% sammenlignet med 2019 ifølge flyplassoperatøren Aena.

Coronapandemien får skylden for den kraftige nedgangen.