Illustrasjon: Envato Elements

Vil tillate konserter og la utestedene holde åpent til 02


Helsedepartementet i Spania jobber med et sett felles regler som skal gjelde i landet denne sommeren, spesifikt når det gjelder uteliv og arrangementer.

I april ble et forslag til felles regler avvist av en rekke regioner i Spania. Flere nektet også å delta i debatten da helseminister Carolina Darias ønsket å gripe fatt i dette.

Nytt forslag

Nå er helseministeren nok en gang på banen med et forslag til gjenåpning av utelivet denne sommeren, og hvis det blir godkjent blir det nok en gang uteliv på nattestid i Spania og en rekke andre lettelser.

Helsedepartementet ønsker blant annet at uteserveringene kan benytte 100% av sin kapasitet, så lenge 1,5 meters avstand kan overholdes mellom gruppene.

Fortsatt kapasitetsbegrensninger

Regjeringen foreslår at maksimalt 10 personer kan sitte sammen ute og 6 personer innendørs, med en makskapasitet på 50% innendørs.

Imidlertid kan barer og restauranter overstige dette med 10% hvis de har ytterligere tiltak for å begrense smitterisikoen, står det i forslaget.

Åpent til 02

Darias vil la utestedene få holde åpent frem til klokken 02, men denne delen av forslaget er vanskelig å svelge for mange regioner.

Dermed står forslaget nok en gang i fare for å bli avvist.

Vil tillate arrangementer

Videre ønsker Helsedepartementet i Spania å tillate arrangementer med opptil 5000 deltakere, med forbehold om at smittetrykket i området er lavt.

Darias foreslår at man i områder med grønt tiltaksnivå kan være opptil 5000 personer, mens man i gult tiltaksnivå kan være opptil 2500.

I områder med over 150 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene skal alle slike arrangementer forbys.

Munnbind skal fortsatt være påbudt, ifølge forslaget.

Det påpekes også at smittetrykket de siste sju dagene skal være en faktor i beregningene av smitteverntiltak, sammen med andelen positive prøver.