Ytterligere 2000 trær skal plantes i «den grønne lungen» i Telde


Ytterligere 2000 trær skal plantes, i det som kalles «den grønne lungen» i Telde.

Målet har blitt satt av miljørådmann Álvaro Monzón i kommunen, som ønsker å fortsterke skogen som allerede har blitt plantet i Lomo Calasio, i et spektakulært vulkansk område.

Byrådet har lenge ønsket å konvertere området om til en «grønn lunge» i området, og de skal nå benytte seg av den kommende høsten og vinteren, og penger fra et fond for skogplanting for å plante enda mer vegetasjon i området.

Den forrige beplantningen av området på 7,7 hektar bestod av 3515 planter og trær.

Rådmannen sier det er viktig å rehabilitere den tidligere søppelfyllingen, i lys av klimakrisen.

Området er også tiltenkt for rekreasjon når det står ferdig, men foreløpig er hele området sperret av. Kommunen har nå forsterket sperringene som både skal hindre uautoriserte personer fra å kjøre inn, og dyr som kan spise plantene.