VIDEO: Kollektivtransportens fremtid i Las Palmas.

Begynner arbeidet med ny MetroGuagua-stasjon på mandag


Byrådet i Las Palmas begynner arbeidet med den nye stasjonen for MetroGuagua i Hoya de la Plata på mandag. Det store bybuss-prosjektet skal tilby både bedre fremkommelighet i byen og en rekke tjenester til innbyggerne.

Arbeidet som begynner på mandag innebærer at flere palmetrær må flyttes. Ni palmetrær får et nytt hjem ved Plaza de España, hvor byrådet jobber med et gågate-prosjekt allerede, slik Canariavisen skrev om i november.

I overkant av 70 trær må også flyttes til andre deler av byen. Dette arbeidet skal pågå i rundt 45 dager.

Når trærne er flyttet skal det bygges infrastruktur for kollektivtransport.

Området får et moderne og grønt preg. Illustrasjon: Ayuntamiento de Las Palmas

Komplekset beskrives som den fremtidige ryggraden i byens kollektivtransport og skal også blåse nytt liv til området med en rekke tjenester til innbyggerne.

Stort område

Selvestasjonsområdet blir på 7900 kvadratmeter. Det skal også bygges 4000 kvadratmeter som dekkes av handelsområder, et parkområde og muligheter for fritidsaktiviteter. Området vil også få sykkelparkering og taxiholdeplass.

Stasjonen vil være knutepunktet for MetroGuagua og kobles på det eksisterende rutenettet til de «klassiske» bybussene også.

MetroGuagua: trikk og buss – kombinert

MetroGuagua er i seg selv et ganske unikt system som kombinerer trikk og buss.

MetroGuagua går ikke på skinner slik en vanlig trikk gjør, men har helt egne «spor». Dette gjør at den kan passere gjennom byen uhindret av annen trafikk, samtidig som hvert kjøretøy har fleksibiliteten til en buss.

Illustrasjon: Guaguas Municipales

Effektiv kollektivtransport

MetroGuagua skal følge en fast rute på 11,7 kilometer fra den nye stasjonen i Hoya de la Plata til Plaza Manuel Becerra. Systemet skal bestå av 22 kjøretøy som har kapasitet til å frakte 200 personer i timen hver.

Med avganger hvert 5. minutt og en gjennomsnittshastighet på 20 kilometer i timen gjennom ellers tett trafikkerte områder skal systemet effektivisere kollektivtransporten i byen.