Calima kan ha bremset spredningen av coronaviruset


En ny studie viser at den verste calimaen på 40 år kan ha bremset spredningen av coronaviruset. Karnevalet på Tenerife bidro til økt spredning, noe som kan forklare hvorfor Tenerife ble hardere rammet enn resten av øyene.

Kanariøyene opplevde sin verste calima på 40 år mellom 21.-23. februar. Sandstøvet hang så tett over øygruppen at det var direkte helsefarlig å gå ut. Flyplassene måtte stenge på grunn av den dårlige sikten. Mange nordmenn har nok denne episoden friskt i minne, etter at tusenvis ble sittende sandfaste på Kanariøyene i flere dager.

2000 nordmenn sandfaste på Gran Canaria
 

Avlyste karnevalsfeiringer

Helsevesenet rådet folk til å holde seg inne, og da spesielt de med pustevansker. Tilfeldigvis sammenfalt den kraftige calimaen med de mest populære karnevalsfeiringene, og disse ble avlyst på alle Kanariøyene som følge av sandstøvet – bortsett fra på Tenerife.

Paradoksalt nok kan det ufyselige værfenomenet ha bidratt til å begrense spredningen av coronaviruset, før noen på øygruppen var klar over pandemien som brygget like foran øynene på oss. En studie som blant annet er utarbeidet med medlemmer av det vitenskapelig rådgivende utvalget som ble dannet på grunn av viruskrisen, indikerer at nedstengingen av samfunnet og ikke minst karnevalsfeiringen disse dagene var avgjørende for å begrense spredningen av viruset. Kanariøyene har noen av de laveste smittetallene i Spania, med bare 106 tilfeller pr. 100.000 innbyggere.

Så farlig er calima – 10 tips når sandstøvet kommer

Ikke avlyst på Tenerife

Rapporten forsterker også hypotesen om at karnevalsfeiringen på Tenerife – den eneste som ikke ble avlyst på grunn av calima – bidro til å spre viruset raskere. Ettersom karnevalsfeiringen som samler titusenvis av mennesker ble avlyst på Gran Canaria kan dette forklare hvorfor smittetallene er så forskjellige på de to øyene. Studien indikerer at spesielt unge mennesker var utsatt for smitte under folkefesten, og at disse har større sannsynlighet for milde eller ingen symptomer. Denne gruppen kan ha bidratt til den raske og tidlige spredningen på Tenerife. Øya har mer enn 60% av diagnostiserte tilfeller på Kanariøyene.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, og er foreløpig i gjennomgangsprosessen hos International Journal of Environmental Research and Public Health. Derfor kan studien gjennomgå endringer før publisering.

Flere turoperatører informerte ikke gjester om potensielt helsefarlig calima