Foto: Canariavisen

Dette er reglene for innreise til Spania nå


Mange har tatt kontakt med Canariavisen de siste dagene med spørsmål om hvilke regler som gjelder for reiser fra Norge til Spania nå.

I denne saken skal vi forsøke å oppklare hva som gjelder akkurat nå, men husk at informasjonen stadig er i endring. Derfor anbefaler vi at du alltid sjekker offisielle informasjonskanaler før du reiser, så slipper du å bli sittende igjen med skjegget i bagasjebåndet.

Fra 7. Juni har det vært mulig å reise inn til Spania uten en negativ coronaprøve dersom du er fullvaksinert. Dette gjelder også hvis du reiser fra et område som spanske myndigheter anser for å ha høy smitterisiko.

Det må ha gått minst 14 dager siden du ble fullvaksinert før du kan dra til Spania uten en negativ coronaprøve.

Hvis du ikke er vaksinert kan du fortsatt reise til Spania så lenge du har en godkjent negativ coronaprøve, eller hvis du har vært smittet og blitt frisk.

Testen må da være tatt når det er under 48 timer til du ankommer i Spania. En liste over godkjente prøvetyper finner du her.

Det har hersket mye forvirring om hvordan det norske koronasertifikatet, som kommer 11. juni, vil fungere på reiser i Europa.

Ifølge Aftenposten kan det foreløpig kun brukes i Norge, fordi EU krever mer informasjon for kryssing av grenser.

I påvente av at EU lanserer sitt digitale koronasertifikat stilles det krav til dokumentasjonen du trenger på vaksine, test eller immunitet.

Barn under seks år trenger ikke å dokumentere hverken vaksinestatus, immunitet eller ha en negativ prøve, men barn over seks år som ikke er vaksinert må ha en negativ coronaprøve.

Fremdeles er det også mulig å reise til Spania uten denne dokumentasjonen, dersom du reiser fra et område som ikke regnes for å ha høy smitterisiko.

Fra 7. juni til 20. juni gjelder dette bare reisende fra Nordland fylke i Norge. Listen over områder som har testfritak oppdateres hver 15. dag, og du finner den her.

Vi anbefaler likevel at du har nødvendig dokumentasjon med deg uansett, ettersom du kan møte på problemer med ombordstigning og helsekontroll, til tross for at du har «retten på din side».

Skal du reise til Kanariøyene er det også nødvendig med en negativ coronaprøve for å sjekke inn på hotell eller i regulert feriebolig.

Krav til dokumentasjonen

Dokumentasjonen som bekrefter enten vaksinering, testresultat eller immunitet må være:

• Originalen
• På spansk, engelsk, fransk eller tysk
• På papir eller i digitalt format

Dokumentet må inneholde:

• Fullt navn på den reisende
For vaksinebevis: dato du ble fullvaksinert, hvilken vaksine du har fått, antall doser, og landet du ble vaksinert i.
For negativ coronaprøve: dato prøven ble tatt, navn og kontaktinformasjon til senteret som analyserte prøven, type test, og negativt prøveresultat.
For immunitet etter å ha vært smittet: dato for første positive test, en bekreftelse på at den reisende har vært smittet og blitt frisk, samt ikke lenger er smittebærer, og landet som har utstedt sertifikatet. Dette må være utstedt tidligst 11 dager etter at du først testet positivt, og bekreftelsen gjelder i 180 dager etter dette.

Innreiseskjema

Når du ankommer Spania vil du gjennomgå en helsekontroll. Her kan du måtte dokumentere din status som vaksinert, testet eller immun etter å ha vært smittet. Det er også vanlig at alle passasjerer blir sjekket for feber ved bruk av varmesøkende kameraer og en visuell inspeksjon.

I tillegg må du som før fylle ut reiseregistreringsskjema i appen SPTH – Spain Travel Health. Dersom du ikke har smarttelefon kan du også fylle ut skjemaet på nettet ved å navigere til denne siden.

Når du har fylt ut skjemaet kan du skrive ut dokumentet med QR-koden, eller lagre det på din mobil.

I skjemaet kan du også legge til dokumentasjon på enten vaksinering, negativ coronaprøve eller immunitet etter å ha vært smittet.

I videoen under ser du hvordan det fungerer:

Hva med hjemreisen?

Norske regler endrer seg også stadig vekk. Det gjør det ikke enkelt å følge med i svingene.

Vi har konsekvent valgt å ikke omtale norske innreiseregler i detalj av denne grunn, og viser til informasjonen på Helsenorge.no og andre offisielle kanaler. Dette gjør vi fordi informasjonen raskt kan bli utdatert og endret.

En god nyhet vi likevel valgte å skrive om er at de som har fått vaksinen i Norge kan slippe hotellkarantene.