Nå kan du bli tatt for fyllekjøring på elektrisk scooter, og du får ikke lov til å bruke den på fortauet. Illustrasjon: Envato Elements

Fartsbegrensning og promillegrense –⁠ slik er de nye reglene


Fra 2. januar har du ikke lenger lov til å kjøre elektriske scootere på fortau eller i fotgjengerområder, og de kan ikke overskride en makshastighet på 25 kilometer i timen.

I tillegg pålegges brukere av slike kjøretøy, som inkluderer segways og elektriske sparkesykler, å følge trafikkreglene på lik linje med andre kjøretøy.

De nye reguleringene trådte i kraft i dag, etter å ha blitt publisert i det offisielle statsbladet for noen uker siden som en ny del av loven for såkalte «personlige mobilitetskjøretøy».

Flere endringer kommer

Flere endringer i veitrafikkloven kommer utover våren, inkludert nye hastighetsbegrensninger i spanske byer.

For veier med to eller flere kjørefelt i hver retning blir hastigheten skrudd ned til 50 kilometer i timen. Veier med et kjørefelt i hver retning skal reduseres til 30 kilometer i timen, mens veier med kun et kjørefelt for begge retninger og enveiskjørte veier reduseres til 20 kilometer i timen.

Denne loven er allerede publisert i statsbladet, men Innenriksdepartementet har gitt kommunene frist frem til 12. mai for å tilpasse seg endringene.

Kommunene må også følge opp den nye loven for personlige mobilitetskjøretøy, og ifølge Generaldirektoratet for trafikk er det kommunene som skal håndheve de nye reglene.

Underlagt samme regler

Fra denne lørdagen må derfor alle som kjører elektriske scootere eller lignende kjøretøy følge trafikkreglene som gjelder for motoriserte kjøretøy.

Annonse:
Dette innebærer også at du kan bli stoppet i promillekontroll, og dermed straffes for fyllekjøring hvis du har drukket alkohol før du kjører en slik scooter.

 

Les også: 

Gjør du dette i Spania vanker det bøter
 
I Spania er promillegrensen på 0,3 for sjåfører med mindre enn to års erfaring, mens den er på 0,5 for sjåfører som har hatt førerkort i over fem år.

For promille opp til 1,1 ligger bøtene på opptil 500 euro, men overstiger du dette anses dette som grov kriminalitet og kan straffes med fengsel i opptil seks måneder og inndragning av førerkortet.

Foreløpig er det ikke avgjort om det skal være pålagt å ha forsikring for å bruke disse fremkomstmidlene, og dette vil i tiden fremover bli gjenstand for debatt.

Rettelse: 

I den opprinnelige versjonen av saken skrev vi at promillegrensene og dens variasjoner i Spania er på 0,03, 0,05 og 0,11. Alkoholnivået i Spania måles i prosent, og ikke i promille. Vi har derfor rettet dette, slik at grensene i saken stemmer overens med grensene for alkoholprosent i Spania.