Spesialbarrierer ble lagt ut rundt skipet for å hindre at mer drivstoff spredde seg i havet. Foto: Fred Olsen Express

Fergeselskap og kommunen løy om forurensning etter fergeulykke


Miljøorganisasjonen Salvar Agaete hevder til La Provincia  at en rapport fra miljøverndepartementet i regjeringen på Kanariøyene viser at havbunnen og strandområdene i Agaete er forurenset med hydrokarboner i så høye verdier at det anses som farlig etter spansk lov.

Likevel har myndighetene valgt å åpne for fiske og bruk av strendene igjen, til tross for at dette var en bekymring mange hadde etter at en Fred Olsen-ferge gikk på grunn i det samme området i vinter.

I rapporten fra miljøverndepartementet på Kanariøyene konkluderes det med at et strengt fiskeforbud bør innføres i området rundt havna frem til man har undersøkt forurensningen nærmere.

Her gikk fergen på grunn 7. januar under stormen Filomena:

 

Løy om forurensning

Prøvene ble tatt 20. januar, bare en dag før ordføreren i Agaete og flåtedirektøren i fergeselskapet Fred Olsen åpnet strendene igjen. De hevdet det ikke var funnet forurensning i området etter ulykken.

Ifølge plattformen Salvar Agaete gikk åpningen av strendene mot resultatene i rapporten. I tillegg mener miljøplattformen at arbeidet med å fjerne dieselsøl og annen forurensning etter ulykken ikke ble godt nok utført.

Kommunen brukte mindre effektiv metode

Ekspertene skal ha anbefalt bruk av absorberende matter og spesielle typer bakterier for å fjerne mest mulig forurensning etter at fergen gikk på grunn, men i Agaete ble det valgt å bruke mekaniske og kjemiske metoder for å spre dieselsølet.

Fergedramaet varte i en uke:

 
Førstnevnte metode fjerner mer forurensning, men bruker lengre tid på prosessen. Denne ble brukt ved Muelle Viejo-stranda, der miljødepartementet selv stod for arbeidet, men ble ikke brukt ved Las Nieves-stranda som kommunen hadde ansvar for.

Hevdet det var enkelt å fjerne

Både Fred Olsen og havnemyndighetene gjentok flere ganger i etterkant av ulykken av dieselsølet var enkelt å fjerne og at mesteparten av dette ville løse seg opp raskt.

Det er ikke den internasjonale organisasjonen ITOPF enig i, skriver La Provincia, som påpeker at de mener hele 90% av denne typen drivstoff trenger inn i vannsøylen.

Canariavisen har tatt kontakt med Fred Olsen Express og Agaete kommune for en kommentar. De har så langt ikke besvart våre henvendelser. 

20. januar ble fergen flyttet fra Agaete til Las Palmas for reparasjoner: