Smittestatus på Kanariøyene

174

Aktive tilfeller

162

Døde

– Ferieutleie er en rovdrift

av | 28.06.2020

Selv om Spania ser ut til å ha kommet seg over den første bølgen av viruskrisen advarer eksperter om at de økonomiske og sosiale konsekvensene bare såvidt har begynt.

Tilgang til et sted å bo har vært i sentrum av den sosiale debatten etter at leieprisene har steget kraftig de siste årene. Spesielt påvirker dette byer og områder hvor sentraliseringen av arbeidsplasser gjør det vanskelig å bo utenfor byene, og i områder hvor ferieutleie kommer i konflikt med langtidsutleie til fastboende.

Coronaviruset har gjort det enda vanskeligere for utsatte grupper i disse områdene, i takt med at arbeidsplasser forsvinner og turismen stadig er lammet. Og selv om Kanariøyene åpner dørene for turister fra andre land om få dager er etterspørselen etter billetter lav. Det vil sannsynligvis gå lang tid før turismen tar seg opp igjen på øygruppen, og det medfører arbeidsledighet og økonomiske vanskeligheter for en stor andel av arbeidstakerne, både på Kanariøyene og i Spania forøvrig.

Samtidig bidrar fallet i turismen til lavere leiepriser og mer langtidsutleie. I Spania har det historisk sett vært en overvekt av eide boliger, men viruskrisen gjør at flere nå står i fare for å havne på leiemarkedet når de ikke lenger kan betjene boliglånet. Det medfører ustabilitet i økonomien.

Påvirker tilbud og etterspørsel

Eduardo González de Molina forsker på boligpolitikk ved New York University GovLab. Han sier viruskrisen er meget spesiell, ettersom den påvirker både tilbud og etterspørsel.

– Vi har en etterspørsel som har mistet kjøpekraft, og derfor vil få problemer med å kjøpe bolig eller betale leien. I tillegg er det en krise innen tilbudet, ettersom prisfallet vil redusere promoteringen av nye boliger. Covid-19 er på en måte en tredje bølge i boligkrisen, som kommer på toppen av to andre kriser som enda ikke har blitt løst, og er boligboblen i 2008 og leieboblen som startet i 2015 i byer og turistområder, forklarer Molina til avisen Eldiario

Størst fall i prisene tror Molina vil ramme boligsalget.

– Det er data som viser at salget ble redusert med 17% i mars, og nye boliglån med 28%. Imidlertid er det to motstridende effekter: en er den lavere kjøpekraften hos de som leier, som bør føre til gradvis reduksjon i leieprisene, og den andre er økt etterspørsel etter leie, ettersom familier ikke lenger har tilgang til å kjøpe. 

PRISREKORD: det har aldri vært dyrere å leie bolig på Kanariøyene

 

– En liten justering

Han tror likevel at markedet vil kunne komme seg på bena igjen, så lenge det ikke kommer flere smittebølger.

– Hvis det ikke kommer noen andre eller tredje bølger av viruset er det sannsynlig at prisene raskt vil komme seg igjen. Uansett blir det en liten justering. 

Turismen er derimot en sektor som kan bli rammet over lengre tid. Det er trolig at mange som tidligere har leid ut til turister nå velger å leie ut på langtidsbasis. Det vil igjen føre til lavere leiepriser, ettersom turismen har mye av skylden for de økte leieprisene mange steder. Likevel er dette kun et midlertidig resultat av pandemien, ettersom utleiere vanligvis har mer å hente hos turister enn fastboende. Lokale politikere har i flere år bedt om økt regulering og kontroll med ferieutleie. Molina stiller seg bak dette.

– Ferieutleie er en rovdrift og må reguleres og kontrolleres, sier Molina. 

Skatteverket har avslørt 8475 svarte utleieboliger på Kanariøyene

 

– Lisenser må begrenses

Molina er i tillegg til forsker ved New York University GovLab også en doktorgradsstudent i bolig ved Pompeu Fabra-universitet og bystyret i Barcelona. Han forklarer at Kanariøyene må følge modellen de har iverksatt i Barcelona for å ikke sette retten til bolig i eget nabolag på spill.

– I Barcelona har vi avgjort at det må være en langt mer balansert fordeling mellom turistboliger og vanlig utleie, ved å begrense antallet lisenser i områder med historisk høy etterspørsel. Dette er en modell regioner slik som Kanariøyene må følge, hvis ikke kan vi sette retten til å bo i ditt eget nabolag på spill. Lisenser må begrenses og distribueres i de forskjellige nabolagene, og nøkkene er å utføre inspeksjoner. Barcelona har hatt et eget departement som håndhever korrekt bruk av boliger gjennom inspeksjoner og straffereaksjoner. Kanariøyene kan ikke ha det slik at det eksisterer mange illegale turistboliger på svartemarkedet, uten kontroll på digitale plattformer, sier Molina i intervjuet med Eldiario.

Høyest i Europa

Boligsystemet i Spania har Molina liten tro på i øyeblikket.

– Boligsystemet i Spania er utvilsomt i en total krisesituasjon. Vi må ta skritt for å følge EUs mandat om at innbyggere ikke må betale mer enn en tredjedel av inntekten sin i leie, og vår grunnlovsfestede rett til bolig. I Spania har vi det høyeste overforbruket i Europa, og leietakere bruker i gjennomsnitt 37 prosent av inntekten sin på leie. 

Molina tror leieprisene bør reguleres så raskt som mulig, ettersom de vil stige uforholdsmessig mye når viruskrisen er over.

– Jeg er for å regulere leieprisene for å unngå en uforholdsmessig økning i priser når økonomien bedrer seg. 

Flere nybygg nødvendig

Imidlertid er situasjonen på Kanariøyene allerede for alvorlig til at slike tiltak alene kan redusere antall utkastelser og hjemløse mennesker i tiden som kommer. Strenge prisreguleringer vil neppe bli særlig populært hos utleiere heller, og kan dermed stride mot kontraktsfriheten.

En løsning på problemet innen utleiemarkedet er flere nybygg som spesifikt har som formål å leies ut. Canariavisen har tidligere skrevet om slike prosjekter på Kanariøyene, slik som dette nye boligkomplekset, der du bare får leie hvis du er fastboende.

– Vi må sørge for at det finnes hjem som folk har råd til i utgangspunktet, og ha regulerte priser, for eksempel gjennom å kontrollere utleieprisene for slike regulerte boliger. Det er også viktig at denne beskyttelsen varer, uten å tillate overføring til markedet for kjøp og salg, slik praksisen har vært til nå. 

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!

Andre nyheter:

Flyplassen på Fuerteventura skal bytte navn – får kritikk

Flyplassen på Fuerteventura skal bytte navn – får kritikk

Byrådet i Puerto del Rosario vil bytte navn på flyplassen, men møter kraftig kritikk fra flere hold. Etter at det ble klart at byrådet i Puerto del Rosario på Fuerteventura har besluttet å bytte navn på øyas flyplass fra Aeropuerto de Fuerteventura til Aeropuerto de...

Protestaksjon blokkerte for transport av flyktninger

Protestaksjon blokkerte for transport av flyktninger

Innbyggerne i Tunte på Gran Canaria forsøker å blokkere for transporten av flyktninger som skal sendes dit for å sitte i karantene. Innbyggerne krever at de returnerer de hundre immigrantene som allerede har vært der i to måneder, og ikke tar inn de nye som har...

Truer med å ta staten til retten etter flyktningkaos

Truer med å ta staten til retten etter flyktningkaos

Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, kunngjorde i går at sentrale og regionale myndigheter må komme til enighet om hvordan flyktningene skal tas hånd om når de ankommer øygruppen i småbåter. Regjeringen på Kanariøyene gjør det også klart at de er villige til å...

Tester app for å finne ledige parkeringsplasser i Las Palmas

Tester app for å finne ledige parkeringsplasser i Las Palmas

En ny app for å finne ledige parkeringsplasser i sanntid testes nå ut i Avenida Marítima i Las Palmas. SagulpaLPA Park skal informere deg om hvor det er ledige parkeringsplasser i regulerte parkeringsområder. Prosjektet testes ut i Las Palmas nå, og skal være i full...

Nå åpner campingplassene på Gran Canaria

Nå åpner campingplassene på Gran Canaria

Nå åpner øyrådet flere populære campingplasser på Gran Canaria. Til sammen har disse kapasitet til 600 personer i hytter og 93 campingvogner og bobiler. Miljødepartementet har besluttet å gjenåpne fem camping-områder i fjellene på Gran Canaria fra lørdag. Utenom de...