Policia Local i Las Palmas er stadig ute for å patruljere gatene. De er på jakt etter de som bryter smittevernreglene. Foto: Policia Local

Strammer inn reglene på Gran Canaria


På fredag morgen kunngjorde Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres at Gran Canaria enten trapper opp smitteverntiltakene til nivå 3, eller et «utvidet nivå 2» på søndag eller mandag.

Lanzarote er allerede på nivå 3, mens Fuerteventura har gått fra nivå 1 til nivå 2. Det var øyrådet på Lanzarote som først ba øyregjeringen om å vurdere strengere tiltak på grunn av økningen i smittetrykket.

På grunn av den positive utviklingen i smitten på Tenerife vurderes det om tiltakene her skal trappes ned i de kommende dagene.

Under pressekonferansen understreket Torres at avgjørelsene om å trappe opp tiltakene er basert på objektive og vitenskapelige kriterier.

Smittesituasjonen den siste tiden har vært negativ på flere av øyene. På Gran Canaria er smittetrykket per 100 000 innbyggere de siste to ukene nå 159,53, opp fra 86 for 14 dager siden. uker siden. Øya har for øyeblikket 2106 aktive tilfeller.

Strenge tiltak

Hvis nivå 3 innføres på Gran Canaria vil et portforbud tre i kraft mellom klokken 22 - 06. Personer som ikke bor sammen kan i utgangspunktet ikke møtes, men det er unntak for dette på utesteder hvor inntil fire personer kan sitte ved samme bord.

I tillegg må alle utesteder stenge før klokken 22, all servering innendørs blir forbudt og aktiviteter som dans og karaoke forbys også.

For utestedene vil dette også bety at kapasiteten må reduseres til 30 prosent, og det samme gjelder kjøpesentre og andre offentlige steder der folk samles.

Saken fortsetter under annonsen.
 
Les mer om hvert nivå og hvilke tiltak som gjelder under:

Dette er nivå 3

 • Portforbud fra klokken 22 – 06. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan ikke møtes, utenom på utesteder, og da med maksimalt fire personer per bord. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Utesteder må stenge senest klokken 22. Servering innendørs er forbudt, bortsett fra serveringssteder knyttet til sykehus for deres ansatte og for hoteller som utelukkende serverer sine hotellgjester. Forbud mot alle aktiviteter hvor sikkerhetsavstanden og bruk av munnbind ikke kan garanteres på utesteder, slik som karaoke og dans.
 • Kapasiteten på utesteder, fritidsarrangementer, kjøpesentre og alle offentlig tilgjengelige bedrifter er redusert til 30 prosent.
 • Parkeringsplasser knyttet til slike bedrifter og steder har redusert kapasitet til 50%. Denne restriksjonen gjelder også andre bedrifter hvor mennesker samles, og som ikke er en del av kjøpesentre.
 • Besøk til sykehus og eldrehjem stoppes, utenom i tilfeller som gjelder mindreårige, gravide kvinner, pasienter som ligger for døden, og i andre kliniske situasjoner der det anses som nødvendig av legen. På eldrehjem holdes beboere innendørs og besøk stoppes, med unntak av for pasienter som ligger for døden eller i andre tilfeller hvor ledelsen mener kontakt er nødvendig av helseårsaker. De som allerede har vært smittet og blitt friskmeldt er unntatt fra denne begrensningen. Ansatte anbefales å bruke FFP2-masker og visir ved all direkte pasientkontakt.
 • Kollektivtransporten forblir også begrenset slik den har vært i jula, til 50%.
 • Spillehaller og casinoer må holde stengt.
 • Trening og sportsaktiviteter kan ikke utføres innendørs på treningssenter eller sportsarenaer. Fysisk trening i friluft kan utføres individuelt så lenge sikkerhetsavstanden på to meter kan overholdes til enhver tid.

Dette er nivå 2

 • Et portforbud innføres fra klokken 23 – 06. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Utesteder må stenge senest klokken 23, og kan ha maksimalt fire personer ved samme bord. Aktiviteter som ikke kan utføres med en garanti om avstand eller munnbind slik som dans og karaoke er forbudt.
 • Alle offentlig tilgjengelige steder slik som kjøpesentre, butikker og utesteder må stenge senest klokken 23.
 • Sportsaktiviteter og trening kan ikke utføres i grupper på over fire personer innendørs. Utendørs kan ikke sportsaktivitet i grupper utføres hvis sikkerhetsavstanden ikke kan garanteres til enhver tid.  For gruppesport utendørs hvor sikkerhetsavstanden ikke kan garanteres kan man være maksimalt fire personer, inkludert treneren.
 • Besøk på eldrehjem og sykehus begrenses. Krav til smittevern skal tas til det ekstreme, og alt personell som har direkte kontakt med pasienter anbefales FFP2-masker og visir. Det anbefales også at man øker ventilasjonen.
 • Kapasiteten i kollektivtransporten begrenses med 50%.
 • Møter og sosiale sammenkomster kan ha maks fire personer, unntatt for de som bor i samme husstand.

Dette er nivå 1

 • Et portforbud innføres fra 00:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på maks seks personer. Dersom gruppen består av både personer som bor sammen og personer fra andre husstander skal gruppen ikke overstige seks personer.
 • På utesteder kan man være maksimalt seks personer ved hvert bord og utesteder må stenge før midnatt. Aktiviteter som ikke kan utføres med en garanti om avstand eller munnbind slik som dans og karaoke er forbudt.
 • Sportsaktiviteter og trening innendørs kan hver gruppe ha maksimalt seks personer dersom sikkerhetsavstanden på to meter ikke kan garanteres til enhver tid. Lagsport og trening hvor sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes til enhver tid kan ikke praktiseres. For gruppeaktiviteter utendørs hvor det ikke er mulig å overholde avstanden på to meter kan man være maks seks personer.
 • I kollektivtransporten økes overvåkning og smitteverntiltak i rushtiden. Man anbefales å ikke bruke kollektivtrafikk for ikke-essensielle reiser. Det anbefales at flere avganger settes opp, at god ventilasjon sikres, og at smitteverntiltak overholdes på det strengeste, som inkluderer at man ikke spiser eller drikker og bruker munnbindet riktig.