Politiet på Kanariøyene: hva er forskjellen på Guardia Civil, Policia Local, og Policia Nacional?


Mange lurer på hva som er forskjellen mellom de forskjellige typer politi man ser i gatene på Kanariøyene. Hvilket politi skal du oppsøke for å anmelde et forhold? Hvem gjør hva?

I denne saken skal vi se nærmere på hva som er forskjellen mellom Guardia Civil, Policia Local, og Policia Nacional.

Mye av denne informasjonen vil også gjelde for resten av Spania, men siden hver autonome region er forskjellig kan dette variere fra sted til sted i Spania.

Les også: Slik sikrer du deg mot ran og tyveri på gaten

Les også: Nødnummer på Gran Canaria og Kanariøyene

Kort om politiet på Kanariøyene

Politiet på Kanariøyene fungerer annerledes enn i Norge. I motsetning til hjemme, har Kanariøyene flere forskjellige politistyrker, som har sine bestemte oppgaver og arbeidsområder. De to nasjonale politistyrkene, Guardia Civil og Policia Nacional, har lignende oppgaver, men utfører disse på forskjellige steder, og er organisert annerledes.

Disse er Guardia Civil og Policia Nacional. I tillegg har de fleste kommuner et lokalt politi, Policia Local.

Guardia Civil

Dette er kanskje den mest kjente politistyrken for de fleste i Spania. Guardia Civil er landets eldste politistyrke, og er landsdekkende. De er organisert som en militær styrke med politiplikter, og rapporterer til både Innenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Hovedområdene til Guardia Civil er utenfor bykjernen. De overvåker trafikk på veier mellom byer, har ansvaret for miljøkriminalitet, og fangetransport. I tillegg rykker Guardia Civil ut til ulykker og hendelser når disse er alvorlige.

Du finner også Guardia Civil på flyplasser og i havner, der de har ansvaret for sikkerhet og toll.

I tillegg har Guardia Civil ansvar for våpenlisenser, og etterforsker kriminalitet på internett.

Hvis du har blitt utsatt for en kriminell handling, for eksempel tyveri, kan det lønne seg å anmelde dette på den lokale stasjonen til Guardia Civil. I turistområdene på Kanariøyene er det gjerne Guardia Civil som etterforsker slike saker.

Policia Local

Dette er det lokale politiet i hver enkelt kommune eller by. Disse er finansiert av kommunen de opererer i. Ansvarsområdet deres ligger spesielt innen trafikk og lokale hendelser.

Hvis en situasjon oppstår innenfor området til Policia Local, f.eks. i Arguineguín på Gran Canaria, vil det lokale politiet ofte være først på stedet.

De etterforsker i liten grad kriminalitet, men fungerer ofte som første politi på stedet når noe skjer i lokalsamfunnet. I tillegg er Policia Local sin oppgave å kjenne til lokalmiljøet og personer av interesse, og de jobber tett med de nasjonale politistyrkene.

Alt dette gjør Policia Local til en politistyrke som ofte sitter på lokal kunnskap om steder og personer, og kan assistere det nasjonale politiet og Guardia Civil i deres etterforskninger.

Andre viktige oppgaver for Policia Local er å beskytte kommunehus og offentlige fasiliteter, sørge for sikkerhet ved arrangementer, dirigere trafikk, og å rykke ut til hendelser i nærmiljøet.

Ved alvorlig kriminalitet vil det lokale politiet alltid henvise deg til Guardia Civil eller Policia Nacional. Har du derimot problemer med en «bråkete nabo» kan det lokale politiet, som jobber for kommunen, være til hjelp.

Policia Nacional

Dette er Spania sitt sivile, landsdekkende politi. De har i all hovedsak ansvar for byområder, og du finner de derfor i store byer som Las Palmas og Santa Cruz på Kanariøyene.

Det nasjonale politiet har hovedansvar for etterforskning av kriminalitet, immigrasjon, og terror.

Det nasjonale politiet kobles gjerne til alvorlig kriminalitet som drap, terror, ran og lignende. De etterforsker kriminalitet på internett, og patruljerer gjerne i store byer.

Du vil sjelden se denne politistyrken sør på Gran Canaria, men dersom alvorlig kriminalitet har blitt begått kobles gjerne denne styrken på saken på grunn av sine ressurser og evne til nasjonal etterforskning.

I saker som gjelder immigrasjon er det Policia Nacional som håndterer undersøkelser av dokumenter og sikkerhet rundt dette.

Hvis du søker om NIE-nummer eller Residencia er det Policia Nacional som håndterer dette.