Illustrasjon: Envato Elements

Kanariere har de laveste lønningene i Spania


Etter over et år med pandemi på Kanariøyene er regionen den hardest rammede i landet på flere områder.

Et av disse er gjennomsnittslønna som nå er lavest av alle regionene i Spania med 1281 euro i måneden. Det er en nedgang på 12,8% sammenlignet med 2019 – året før pandemien slo til.

Nedgangen er i seg selv den nest største blant regionene i Spania, viser tall fra bemanningsbyrået Adecco.

Mistet kjøpekraft

Ifølge Adecco har den gjennomsnittelige kanarierer mistet 12,1% av kjøpekraften sin. Også dette er den største nedgangen i spanske regioner. For et år siden gikk denne utviklingen motsatt vei, da kjøpekraften økte med 1,6%.

For den gjennomsnittelige kanarierer betyr dette 2274 euro mindre å rutte med i året.

På landsbasis har gjennomsnittslønna gått fra en økning på 0,9% til en nedgang på 1,4% det siste året.

ERTE påvirker statistikken

Mange ansatte mottar permitteringslønn fra staten på grunn av pandemien. Denne tilsvarer 70% av normalinntekt og påvirker derfor statistikken.

Dette gjelder spesielt i turistregioner som Balearene og Kanariøyene der turistsektoren har blitt hardt rammet av restriksjonene.