Alle

Siste

Coronaviruset

6221

Aktive smittetilfeller

16227

Smittet til nå

266

Døde

9740

Friskmeldte

Alle

Siste

Alle

Siste

Alle

Siste

Alle

Siste

Alle

Siste

Saludos fra Audun

Siste

Lanzarote

Spania

Alle

Siste

Alle

Siste

Alle

Siste

DeskFixed1

Siste

Alle

Siste

Alle

Siste

Leder

Siste