Siste

Slår alarm: Nytt dødsfall ved smerteavdelingen på Insular


Insular-sykehuset i Las Palmas skal ha klart å stabilisere utbruddet som har rammet 13 pasienter ved smerteavdelingen i 4. etasje. Likevel mistet en femte pasient livet på mandag etter å ha blitt smittet på sykehuset. 120 ansatte ved sykehuset er nå i karantene, bare åtte dager etter at det første utbruddet på sykehuset ble erklært.

Sykehuset har på rundt en uke doblet antallet ansatte i karantene ifølge tall sykehuset delte med fagforeningene på mandag. Sykehusledelsen bekreftet overfor disse at 102 ansatte så langt har testet positivt. 14. september var 57 ansatte i karantene etter å ha testet positivt.

Utsatte pasienter

For øyeblikket skal pasientene som er smittet være stabile, men personer på denne avdelingen har alle alvorlige underliggende sykdommer. Dette gjør at de er spesielt utsatt dersom de blir smittet av coronaviruset.

De ansatte som har blitt smittet ved avdelingen er alle i karantene hjemme og ingen av disse skal ha symptomer. Det skal så langt være snakk om 12 ansatte som har fått påvist Covid-19.

Relatert til utbruddet på sykehuset har fire slektninger av de rammede også testet positivt og er isolert i sine hjem.

Avdekket smitte hos ansatte

Et annet utbrudd på sykehuset har rammet 6 pasienter på indremedisinsk avdeling i 8. etasje i tillegg til 6 ansatte. En person med alvorlige underliggende sykdommer har mistet livet her også. Etter at alle ansatte ble testet for Covid-19 som en følge av utbruddene ble det avdekket at 9 ansatte også var smittet ved andre avdelinger.

Ledelsen ved sykehuset har informert fagforeningene om at alle nødvendige kontrolltiltak er tatt i bruk, og at de har utvidet bruk av FFP2-masker på sykehuset. Besøk hos pasienter er også forbudt og sykehuset har blitt desinfisert. Dette kommer i tillegg til systematisk testing av pasienter og ansatte.

Blant de ansatte skal det være 28 hjelpepleiere, 27 leger, 25 sykepleiere og 16 ikke-medisinske ansatte. Også administrativt personell, teknikere og labratorie-teknikere skal være tatt ut i karantene.
– Det er ikke andre bølge, det er en tsunami
 

Slår alarm

Til sammen har tre utbrudd ført til over 40 smittetilfeller ved sykehuset som så langt har tatt livet av 6 pasienter. Forholdene på sykehuset har fått helsearbeidere til å slå alarm gjennom sine fagforeninger.

– Nå blir helsearbeidere brukt for å dekke mangelen på personell, skriver helsearbeidere i en erklæring som er sendt til sykehusets ledelse og helsemyndighetene.

I stor grad består dette av legestudenter som utdanner seg innen spesialistområder. Disse blir etter sine normale skift hentet inn for å ta unna pasienter der sykehuset mangler egnet personell. Legestudentene har tidligere advart mot denne praksisen, og mener de ikke kan gjøre en god nok jobb uten tilstrekkelig opplæring.

I tillegg går dette ut over utdanningsløpet til legestudentene og i verste fall pasientsikkerheten, varsler flere fagforeninger. De kritiserer også sykehusledelsen for å ha innført smitteverntiltak slik som bruk av FFP2-masker og ansiktsskjold for sent.

Hevder de har kontroll

I en pressemelding på mandag opplyste Helsedepartementet om at utbruddene er under kontroll, og at de smittede pasientene er stabile, innenfor rammene av sine alvorlige sykdommer som førte til innleggelse i utgangspunktet.

De ansatte som er smittet i forbindelse med utbruddene (totalt 27) har ikke symptomer, ifølge Helsedepartementet.

Positiv utvikling på Kanariøyene

Til tross for de dramatiske meldingene som kommer ut fra Insular-sykehuset som følge av utbrudd går det bedre utenfor sykehusene. Kanariøyene har i stor grad klart å snu trenden takket være strenge tiltak den siste tiden.

De siste 7 dagene har det vært 54 smittetilfeller per 100 000 innbyggere, ned fra 67 forrige fredag.