MILJØKRIMINALITET: Kaster du telefonen i søpla?  Foto: Cunaplus © 123RF.com

Gjør du dette med mobilen? Bøtene kan svi!


Brudd på miljøvernloven kan i verste fall medføre bøter på opptil 1,75 millioner euro på Gran Canaria. Riktignok er dette for de spesielt alvorlige tilfellene av ulovlig forsøpling med farlig avfall, men selv små brudd kan straffes med bøter fra 900-9000 euro.

Reguleringene skal sørge for at folk leverer avfallet sitt ved en av åtte resirkuleringspunkter på Gran Canaria. Disse samlet inn 622 tonn elektronisk avfall og 7898 tonn husholdningsavfall slik som stoler, madrasser, sengebaser og kjøkkenskaper i 2019.

Ulovlig dumping

Til tross for dette fortsetter forsøpling av naturen å være et problem på Gran Canaria. Ifølge en studie utført tidligere i år finnes det nesten 300 ulovlige søppelfyllinger på Gran Canaria, der folk dumper avfall som er ment for resirkulering eller spesialbehandling.

Bøtesatsene for ulovlig forsøpling ser dermed ikke ut til å fungere etter hensikten. Dersom forsøplingen fører til forurensning av miljøet, bakken, vann eller plante- og dyrelivet øker bøtene, og de som blir tatt må også dekke kostnadene for å opprydning.

Hvor stor boten blir kommer an på alvorlighetsgraden, som kan være enten mild, alvorlig, eller veldig alvorlig. For småbrudd kan man vente seg en bot på mellom 900-9000 euro hvis man blir tatt. Er det snakk om farlig avfall kan bøtene komme opp i 300 000 euro.  Dersom det er snakk om giftig og farlig avfall som påvirker vernede naturområder starter bøtene på 300 001 euro, og i verste fall blir den skyldige dømt til å betale 1,5 millioner euro.

Resirkulering av elektronisk avfall

Når levetiden for et elektrisk produkt er over sitter du igjen med elektronisk avfall. Alt fra kjøleskap, vaskemaskiner, TVer, konsoller, nettbrett og mobiltelefoner regnes som elektronisk avfall og skal resirkuleres. Derfor må alt slikt avfall leveres ved en av resirkuleringsstasjonene. Her blir avfallet klassifisert, demontert og resirkulert.

Mange tenker ikke over at noe så enkelt som en ødelagt mobiltelefon skal avleveres som elektronisk avfall. Å kaste den i søppelcontaineren ute i gata er altså straffbart, selv om det ikke er et alvorlig lovbrudd.

Noen telefonselskaper har også smarte planer hvor du kan levere inn din gamle telefon i bytte mot en ny. Om enheten fungerer enda kan man vurdere å donere den til veldedighet.

På Gran Canaria er det åtte innsamlingspunkter for avfall. Disse finner du i El Sebadal, El Batán, Las Rubiesas, Vecindario, Maspalomas, Llanos Alegre, El Cardón og La Aldea. På denne linken finner du oversikt over anleggene og kontaktinformasjon.