Siste

Elev ved Den Norske Skole på Gran Canaria smittet


En elev på videregående ved Den Norske Skole på Gran Canaria har fått påvist Covid-19.

I tillegg er minst to andre nordmenn smittet av coronaviruset i Mogán kommune, etter det Canariavisen kjenner til.

Smitten skal ha oppstått i høstferien, og påvirker derfor ikke skolens øvrige elever.

– Nå har det vært høstferie, så vi har ingen elever her på skolen som har testet positivt når de har gått på skolen. Er det noen som tester positivt i høstferien så har ikke det noe med skolegangen å gjøre, forteller Covid-19-ansvarlig ved Den Norske Skole, Elisabeth Svele, til Canariavisen.

Hun legger til at det er helsemyndighetene som bestemmer om det skal utføres smittesporing og testing.

– Vi har ikke fått beskjed om å gjøre noen smittesporing her. Helsemyndighetene har sagt at de ikke anser det som nødvendig. Dette er de veldig strenge på, og det er ikke mye slingringsmonn.

Strenge regler

På grunn av lokale regler på Kanariøyene er smittevernreglene fremdeles meget strenge på alle skoler – også den norske.

– De kanariske retningslinjene, med sterilisering av pulter, temperaturmåling og avstand er mye strengere enn i Norge. Så sjansen er jo mikroskopisk for at det skal være et smitteutbrudd.

Alle foreldre ved skolen skal ha fått en e-post med informasjon om viktigheten av å holde seg hjemme ved symptomer. Svele påpeker at man alltid skal ringe coronatelefonen, hvis man får symptomer på Covid-19.

– Det er helsemyndighetene som bestemmer om du skal ta test, hvem som skal testes, og om det skal gjøres en smittesporing eller ikke. Det er viktig, for noen nyankomne tror jo at man bestemmer dette selv, forklarer hun.

Ring først

Ved flere anledninger har også nordmenn oppsøkt legesentrene på øya med symptomer på Covid-19, uten å ringe først. Det advarer spesialist i allmennmedisin ved Det Norske Legesenteret i Arguineguín, Hege Strømsnes, mot:

– Under Covid-19-pandemien har nordmenn blitt vant med at man ikke kunne møte opp på legekontorene med slike symptomer. Det er fortsatt viktig å hindre at pasienter med disse symptomene smitter andre pasienter på legekontoret, forklarer hun.

Skulle du mistenke at du har fått Covid-19 eller har symptomer som feber, hoste, sår hals, tap av lukt-/smakssans, snørr, hodepine eller nedsatt almenntilstand, er Strømsnes klar på at du selvsagt får legehjelp.

– Men du må ringe legekontoret først, slik at man kan avtale en plan for test, undersøkelse og behandling. En plan som er trygg for deg, de andre pasientene og helsepersonellet, avslutter Strømsnes.

Hvis du er syk eller tester positivt

Testet du positivt for coronaviruset som turist på Kanariøyene? En egen telefonlinje er satt opp for å hjelpe turister om de tester positivt.

Her kan du få informasjon om Kanariøyenes gratis-forsikring som dekker ekstrakostnader ved karantene, dersom du ble smittet etter ankomst. De svarer også på alle spørsmål om karantene, hvilke regler du må forholde deg til, og kan hjelpe deg med å tilkalle helsehjelp om nødvendig.

Nummeret hit er: +34 922 842 279 eller +34 928 846 579.

De ansatte her snakker spansk, engelsk, fransk og tysk.

Føler du deg alvorlig syk eller har behov for akutt helsehjelp: ring 112.

Har du spansk nummer kan du ringe den vanlige coronatelefonen for Kanariøyene på: +34 900 112 061

Andre nyttige nummere hvis du blir alvorlig syk eller trenger hjelp under oppholdet på Kanariøyene:

Nyttige kontakter:

  • Sjømannskirken på Gran Canaria: +34649867867
  • Sjømannskirken, Tenerife: +4798242094
  • Det Norske Legesenter, Arguineguín: +34 928 49 77 93 (hverdager). E-post: [email protected]
  • Canariavisen, sentralbord:  +34 828 81 10 35
  • Canariavisen, SMS/Whatsapp/E-post: Besøk vår Tips oss-side.
  • Norsk Konsulat, Las Palmas: +34 928 495 035
  • Norsk Konsulat, Tenerife: +34 928 495 035

Du finner også en oversikt over anbefalte, flerspråklige legeklinikker på alle Kanariøyene i vår store lege-oversikt.