Siste

Hel sykehusavdeling er isolert som følge av Covid-19


Smerteavdelingen på Insular-sykehuset i Las Palmas har blitt isolert etter et coronautbrudd på avdelingen. Smitten har spredd seg til både pasienter og ansatte ved avdelingen.

12 pasienter er så langt isolert, og fire ansatte har blitt satt i karantene.

Blant de innlagte skal det være snakk om flere pasienter som er innlagt for nyresykdom og andre pasienter ved smerteavdelingen.