Siste
Foto: Canariavisen

Her kan du ta coronatest for å reise mellom øyene


Passasjerer som reiser mellom Kanariøyene må fra 26. mars til 9. april ha en negativ coronaprøve dersom de ikke oppfyller kravene til en «strengt nødvendig reise».

For alle reiser mellom øyene må man fylle ut en egenerklæring der man må forklare hvorfor man reiser.

Hvis reisen ikke er strengt nødvendig må man ha en negativ coronaprøve, og denne må tas på et privat testsenter.

Prøven må ikke være eldre enn 72 timer fra tidspunktet man ankommer, og kravet gjelder for alle over seks år.

Tiltaket er en del av de nye kravene som gjelder i påskehøytiden for å hindre smittespredning på øygruppen som følge av fritidsreiser i ferien.

I den forbindelse har helsemyndighetene publisert en liste over alle de godkjente tilbyderne av coronaprøver på øygruppen. For at prøven din skal være godkjent må den være utført på et av disse sentrene.

Reisegrunnlag som gir unntak fra testkravet er:

 • For å besøke helsesenter, sykehus eller andre helsetjenester.
 • For å utføre jobb eller andre profesjonelle forpliktelser.
 • For å dra på universitet, skole, utdanningssenter, inkludert barneskoler, for språkopplæring og enhver utdanning med et formelt pensum, konservatorier, musikkskoler, eller for utvelgelse til trening eller utdanningssentre.
 • For å reise hjem.
 • For å hjelpe eldre, mindreårige, hjelpetrengende, personer med nedsatt funksjonsevne eller spesielt sårbare mennesker.
 • For å reise til bank eller bensinstasjoner.
 • Påkrevd oppmøte i domstoler eller andre offentlige instanser.
 • Fornyelse av tillatelser og offisiell dokumentasjon, samt andre administrative oppgaver som ikke kan utsettes.
 • Ta prøver eller tester som ikke kan utsettes.
 • For å ta vare på husdyr eller gårdsbruk.
 • For å utøve profesjonell sport på nasjonalt eller regionalt nivå.
 • Av grunner som er force majeure eller strengt nødvendig utenom dette.
Vi minner om egne regler gjelder for reisende fra andre land.