Siste
Insular-sykehuset i Las Palmas har nok et utbrudd blant pasienter og innlagte. Foto: Google Maps

Intensivavdelingen på Insular-sykehuset er full


Intensivavdelingen ved Insular-sykehuset på Gran Canaria er full. 32 av 32 sengeplasser med intensivkapasitet er i bruk, og rundt 40% av disse har Covid-19.

Men selv om avdelingen er full har sykehuset muligheten til å øke denne ved å flytte rundt på andre pasienter, og sykehuset er ikke på et punkt hvor man snakker om kollaps.

Slik sett er kapasiteten langt fra så sprengt som den er på fastlandet, og Kanariøyene har fortsatt en lav andel coronapasienter sammenlignet med flere andre sykehus i Spania.

Planen klar

Sykehuset har planen klar for hva de skal gjøre hvis det kommer inn pasienter når den vanlige intensivavdelingen er full. Da vil de ta i bruk oppvåkningsenheten, og her er kapasiteten god.

Ulempen ved å gjøre dette er at andre operasjoner og prosedyrer kan bli utsatt. Dermed må pasienter med andre helseproblemer vente lenger i kø. Men det har blitt gjort før – også før coronapandemien.

Da sykehuset hadde 24 sengeplasser på intensiven for rundt fire år siden måtte de bruke oppvåkningsavdelingen i tre uker.

Terskelen for innleggelse er lav

For pasientene med Covid-19 på intensivavdeling er situasjonen ofte så alvorlig at de blir liggende i lang tid på sykehus, og Kanariøyene er blant regionene som sender flest pasienter til intensiven blant de som har fått påvist smitte.

Terskelen for å få den beste behandlingen av lav på øygruppen når du har Covid-19. Vanligvis ligger pasientene på sykehus i to eller tre uker.

Økning siste uka

Antallet innleggelser har gått opp og ned i takt med smitten under hele pandemien. Den siste uka har man likevel sett en økning over tid som bekymrer helsemyndighetene. Selv om sykehusene fortsatt har relativt god kapasitet, er dette mye takket være den ekstra beredskapen som er innført.

Insular-sykehuset har over 50 pasienter med Covid-19 eller symptomer på sykdommen, pluss 15 på intensivavdelingen. Barne og føde-avdelingen er satt av til coronapasienter, med rundt 40 pasienter på avdelingen. Nylig måtte derfor sykehuset ta i bruk enda mer kapasitet fra andre avdelinger.