Siste
Slik så det ut på Gran Canaria-flyplassen da sandstormen rammet øygruppen i februar 2020. Foto: Controladores

Kan calimaen påvirke flytrafikken på Kanariøyene?

I 2020 ble tusenvis av nordmenn stående sandfaste på Kanariøyene. Nå er en ny dose sandstøv på vei. Kan det samme skje igjen?


Mange turister husker nok fremdeles den kraftige calimaen i februar 2020, som førte til at tusenvis av passasjerer ble stående sandfaste på Kanariøyene. Flytrafikken stoppet opp, avganger ble kansellert og avgangshallene på Kanariøyene ble fylt opp av frustrerte passasjerer. 

Nå er det nok en gang varslet kraftig calima på øygruppen, og flere har tatt kontakt

  med oss i Canariavisen med sine spørsmål. En gjenganger er om flytrafikken kan bli påvirket i romjula, slik at folk risikerer å bli stående sandfast igjen. 

Vi har forelagt dette spørsmålet for Norsk Flygerforbunds Flysikkerhetskomité. Prognosene ligger på 1500 - 3000 meter sikt. 

– Det betyr noe redusert sikt, men ikke av en slik karakter at den har noe særlig praktisk betydning for flytrafikken så lenge den holder seg der, forklarer Lund til Canariavisen. 

Problemer på Lanzarote

Tre fly har allerede blitt omdirigert fra Lanzarote til Fuerteventura, da de ikke var i stand til å lande som følge av sterk vind, opplyser Aena. Foreløpig er det altså ikke sikten og sandstøvet som skaper problemer, men sterke vindkast. 

Ulike siktgrenser

De ulike flyplassene på Kanariøyene opererer med forskjellige siktgrenser. Las Palmas krever minimum sikt på 650 meter for å lande, men flyplassen stenger alle bevegelser på bakken når sikten er under 800 meter. 

På Tenerife er kravet 1000 meter sikt i nord, mens flyplassen i sør krever 800 meter sikt. Lanzarote har det høyeste kravet, på 1600 meter sikt. Dersom sikten blir nedsatt til under dette på Lanzarote, kan det bety enkelte problemer for lufttrafikken på øya. 

Det er neppe trolig at sikten medfører større problemer for flytrafikken de neste dagene, så lenge prognosene holder seg der de er. 

Det som derimot kan påvirke flytrafikken er sandstøvets påvirkning på flyenes systemer, ifølge Lund. 

– I en calima er sikten redusert som følge av sand og støv i luften. Det er kun de letteste og minste partiklene som klarer å holde seg luftbåren til de treffer Kanariøyene. Sanden er som oftest finstøvet som melis og vil trenge seg inn mange steder. 

– De fleste flyselskaper antas å ha en gitt grense for hvor lav denne sikten kan være og hos noen er dette kravet satt til 1000 meter, sier Lund.

Dermed vil neppe calimaen som nå er meldt føre til stans i flytrafikken, hvis prognosene om rundt 1500 - 3000 meter sikt slår til ved flyplassene. 

 

Kan by på tekniske problemer

Faller sikten under dette kan det også bety at støvkonsentrasjonene byr på tekniske problemer i flyenes motorer, luftfiltre og systemet som samler inn lufttrykk for å måle høyde og hastighet. 

Dersom luftfiltrene i motoren tettes, risikerer man at den får for lite luft, slik at den ikke yter som den skal. 

– I tillegg er partiklene så små at de lett går inn i pitot og static-systemet, som flyet er helt avhengig av for å kunne se hastighet og høyde. Uten dette systemet vil man kunne få store utfordringer, selv om alle fly har backup-systemer som skal bistå til at man trygt kan få flyet på bakken dersom hovedsystemet svikter, forklarer Lund. 

Ikke som vulkanaske

Hun forklarer at det er en vesentlig forskjell mellom sandstøvet fra Sahara og vulkanaske, som også er kjent for å skape problemer i flytrafikken. 

– Fly har forbud mot å fly inn i kjente områder med aske. Dette er fordi asken varmes opp når den går gjennom motoren og endrer karakter. Så kjøles den ned igjen og stivner, som kan resultere i skader på flymotoren. Dette skjer ikke på samme måte med sand. Den stivner ikke på samme måte, forklarer hun. 

Hun påpeker at piloter bør følge ekstra godt med når det er østavind og redusert sikt på Kanariøyene. 

– Da skal man som pilot være veldig observant på at dette kan være redusert sikt på grunn av sand, avslutter Lund. 

Sjekk med flyselskapet

Med prognosene på nåværende tidspunkt er det derfor lite trolig at det blir noen store problemer i luftrommet over Kanariøyene, men forsinkelser kan ikke utelukkes hvis sikten reduseres ytterligere.

Skal man ut å reise når det er sterk calima eller andre værfenomener på gang, bør man uansett sjekke med flyselskapet sitt at ting går som planlagt. 

Utvidet varselet

Denne mandagen har regjeringen på Kanariøyene utvidet OBS-varselet for calima til å gjelde på hele øygruppen fra tirsdag.

Denne mandagen gjelder et helsevarsel fra beredskapsmyndighetene på de østlige øyene, Lanzarote og Fuerteventura. 

3200 mikrogram per kubikkmeter i 2020

Ifølge prognoser fra Aemet kan sikten komme på under 1500 meter. Det betyr mellom 640 og 1240 mikrogram støv per kubikkmeter luft. 

Under den kraftige calimaen som førte til at flere tusen passasjerer ble sandfaste på Kanariøyene i 2020, ble det målt konsentrasjoner på 3200 mikrogram per kubikkmeter luft på det verste, ifølge forskningsinstituttet IPNA.

Verdens Helseorganisasjon råder om å holde seg innendørs hvis konsentrasjonen av støvpartikler er høyere enn 50 mikrogram per kubikkmeter.

 

Debatt
Canariavisen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.