Siste

Nesten 1000 bedrifter etterforskes for juks


976 bedrifter på Kanariøyene etterforskes for juks med permitteringslønn etter unntakstilstanden.

Inspektører fra arbeidsdepartementet etterforsker nesten tusen kanariske bedrifter for mulig svindel med den midlertidige permitteringslønnen (ERTE) under pandemien. Ifølge informasjon fra Arbeids-, migrasjons- og sosialdepartementet fokuserer de på tilfeller hvor selskaper har ansatt arbeidere etter at unntakstilstanden ble innført.

Disse 976 bedriftene skal være en del av 26 000 bedrifter som har inngått nye arbeidskontrakter i Spania mens unntakstilstanden har vært gjeldende. Det er forventet at antallet bedrifter som havner under lupen vil øke i tiden som kommer, ettersom de første sakene kom på bordet så sent som i mai.

Livsviktig ordning

ERTE-ordningen har vært livsviktig for at titusener av bedrifter i landet skulle overleve pandemien. Ordningen gjør at selskaper kan permittere sine ansatte midlertidig mens staten og provinsregjeringen tar regningen for permitteringslønn.

Kanariøyene har blitt rammet hardt av pandemien ettersom opp mot 40 prosent av brutto nasjonalprodukt kommer fra turisme på øygruppen. For å unngå oppsigelser har rundt 30 000 bedrifter fått innvilget ERTE på Kanariøyene siden 14. mars, når unntakstilstanden ble erklært.

Fiktive ansatte

ERTE-ordningen gir i tillegg til utbetalinger til ansatte som har blitt permittert også dekning for selskapenes innbetalinger av trygdeavgiften. Dette er hovedårsaken til at inspektørene nå går en rekke selskaper etter i sømmene.

Mange mistenkes nå for å ha ansatt fiktive arbeidere for å øke fordelene for sitt eget selskap.