Siste

Sikret flertall for at unntakstilstanden forlenges til 21. juni


Regjeringen sikret flertall for en siste forlengelse av unntakstilstanden, som nå skal vare frem til 21. juni.

Regjeringen har også kunngjort at ansvaret for nedtrappingen blir overført til hver enkelt region i fase 3, og at disse selv kan velge å avslutte unntakstilstanden.

Regjeringen vil også utarbeide nye lover omkring smitteverntiltak som skal gjelde i tiden etter unntakstilstanden.

Nye lover

Loven som skal innføres når Spania går inn i «den nye normalen» vil sikre at nødvendige tiltak for å hindre spredningen av coronaviruset blir innført. Den nye loven skal ikke begrense personers rett til fri bevegelse i landet, men skal gi regjeringen mandat til å begrense mobiliteten for bestemte områder dersom det er nødvendig for å hindre smittespredning.

– Det handler om å samles om en enkelt standard for smitteverntiltak som vi må fortsette å følge frem til det kommer en vaksine eller effektiv behandling, sa statsministeren i dag.