Siste

Spania blir neppe «grønt» med det første


Med dagens smittetrykk blir neppe Spania «grønt» på FHI sitt kart de neste ukene.

Det er umulig for Spania å få smittetallene over to uker under grensen på 20 smittede pr. 100  000 innbyggere innen neste vurdering, slik Folkehelseinstituttet krever for grønne land, ifølge Canariajournalen.

På fredag lå Spania på hele 57,46 tilfeller pr. 100  000 innbyggere de siste to ukene. Som følge av disse tallene blir Spania neppe «grønt» med det første. Den neste vurderingen fra FHI kommer 7. august.

Dersom det ikke skulle bli foretatt en stor justering av tallene som følge av feilregistrering vil derfor Spania forbli «rødt» frem til tidligst 21. august.

Reiserådene fra UD baserer seg på en rekke krav til testkapasitet og sengeplasser i helsevesenet, men smittetallet de siste to ukene er den avgjørende faktoren for om UD åpner for reiser uten karantenekrav ved hjemkomst.

Ettersom smitten øker fremdeles er det også sannsynlig at Spania vil forbli et «rødt» land etter dette.

Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 1. august 2020. Rød farge = høyt smittepress og karantene kreves ved innreise til Norge. Grønn farge = lavere smittepress og karantene kreves ikke ved innreise til Norge. Grå farge = ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene kreves. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Store regionale forskjeller

Det er spesielt det høye smittetrykket nord i landet som har ført til at landsgjennomsnittet nå er så høyt. På Kanariøyene er smittetrykket langt lavere enn FHI sine krav, og på torsdag lå øygruppen på 6,87 tilfeller pr. 100  000 innbyggere de siste 14 dagene. Likevel har FHI valgt å ikke vurdere enkeltregioner utenfor Norden, og dermed gjelder karanteneplikten også om du har vært på Kanariøyene.

Det tyske utenriksdepartementet har utstedt reiseråd mot regionene Aragon, Catalonia og Navarra på grunn av den økte smitten, men holder regioner med lavere smitte slik som Kanariøyene og Balearene utenfor.

Storbritannia har på sin side gått et skritt lenger etter at de innførte karantene mot alle som har vært i Spania forrige helg, og fraråder nå også reiser til Kanariøyene. Det foregår forhandlinger for å danne en trygg korridor mellom Storbritannia og øygruppen, og Kanariøyenes president har tro på at forhandlingene vil føre frem.

Frankrike har også sendt ut reiseråd, men så langt kun for Catalonia.
Disse landene har innført reiseråd mot Spania
 

Smitten i Spania

Til nå har 288  522 personer fått påvist smitte siden pandemien begynte. Bare de siste to ukene har 27  020 personer fått påvist Covid-19 i landet, og de fleste av disse befinner seg lengst nord i Spania.

Helsedepartementet følger spesielt godt med på utbruddene i Aragon, som nå har gått tilbake til fase 2 i nedtrappingen som følge av nye utbrudd. Også Catalonia har en rekke utbrudd, spesielt i Lleida og Barcelona.

Totalt er ni regioner i Spania over grensen på 20 smittede pr. 100  000 innbyggere som FHI har satt for å farge landet grønt. Disse er Aragon (380,89), Balearene (21,05), Catalonia (145,75), Valencia-regionen (26,84), Madrid (44,86), Murcia (35,81), Navarra (143,53), Baskerland (84,93), og La Rioja (28,09).

60 prosent av smitten i Spania befinner seg nord i landet.

Øker

Den siste tiden har smitten økt betraktelig i disse områdene. På landsbasis ble det registrert 27  020 nye smittetilfeller de siste to ukene.

Myndighetene opplyser om at 28  445 mennesker har mistet livet som følge av Covid-19 til nå, men disse tallene har blitt kritisert av det spanske statistiske sentralbyrå og assosiasjonen for begravelsesagenter, som ut fra sine analyser mener at antallet døde er nærmere 43  000.
Spanske SSB: Covid-19 har tatt 15  000 flere liv enn antatt
 

Familie og venner utgjør risiko

Helsedepartementet i Spania har også publisert tall som indikerer at 34 prosent av alle nye utbrudd foregår i familie- og vennekretsen. Det er spesielt ved familiesamlinger, private fester og aktiviteter med venner at smitten sprer seg ifølge helseminister Salvador Illa. I slike tilfeller er det gjerne snakk om mange små utbrudd. Helsemyndighetene har så langt bekreftet rundt 90 slike utbrudd i Spania, som innebærer rundt 700 smittede.

Det er også bekreftet flere små utbrudd som følge av aktiviteter på utesteder og underholdningsarenaer. Det skal være snakk om rundt 30 utbrudd med 1100 smittede.

Smittefare på arbeidsplassen

Den andre gruppen som utgjør en stor prosentandel av de nye utbruddene er de som blir smittet på arbeidsplassen. Utbrudd på arbeidsplasser utgjør 21 prosent av de nye klyngene som har blitt påvist av myndighetene. Det er spesielt arbeidere i frukt- og grønnsaksproduksjonen som er påvirket, og det er gjerne snakk om lavtlønnede sesongarbeidere som er sosialt sårbare. Minst 30 slike utbrudd har blitt bekreftet med rundt 400 tilfeller.

Etter at unntakstilstanden opphørte i Spania og landet gikk inn i den nye normalen 21. juni, har innbyggerne fått mer bevegelsesfrihet. På grunn av dette har helsemyndighetene lagt ekstra vekt på testing, isolering og kontroll av nye utbrudd.

Kart som viser nye utbrudd i Spania og på Kanariøyene. Rødt viser aktive utbrudd, oransje viser andre påviste utbrudd, og grått viser inaktive utbrudd. Grafikk: RTVE.es

Slik klassifiseres utbrudd

Spanske myndigheter klassifiserer alle tilfeller hvor en gruppe på tre eller flere har fått påvist Covid-19 og fremdeles er syke som et utbrudd. I tilfeller hvor kun en person blir innlagt på sykehus regnes også dette som et utbrudd.

Det skilles også mellom type utbrudd, der man regner utbrudd blant familie og venner som den viktigste årsaken til spredning av smitte. Deretter kommer smitte på arbeidsplassen, og til slutt såkalte blandingsutbrudd, som består at nye klynger som blir smittet på utesteder og av andre årsaker.

Ceuta og Melilla har ingen utbrudd

Med disse kriteriene er det kun Ceuta og Melilla som ikke har utbrudd. Ceuta er en autonom spansk by på Tingitana-halvøya på den afrikanske siden av Gibraltarsundet. Melilla er også en autonom spansk by i Afrika, og ligger på nordvest-kysten der byen grenser mot Marokko.

Mange små utbrudd i Andalucia

Andalusia, som inkluderer turistperler som Torremolinos og Fuengirola, har siden den nye normalen ble innført bekreftet 68 nye utbrudd med minst 800 smittetilfeller. Av disse er 40 fremdeles aktive utbrudd. Myndighetene bekymret seg lenge over et utbrudd på et Røde Kors-senter i Malaga, der 109 personer fikk påvist smitte. Dette utbruddet kom imidlertid under kontroll.

I denne regionen er det snakk om mange små utbrudd, og det totale smittetrykket de siste 14 dagene er fremdeles under Folkehelseinstituttet sitt krav, med 16,31 tilfeller pr. 100  000 innbyggere de siste to ukene.

Andre byer langs solkysten i Spania som er meget populære blant nordmenn ligger i regioner som nå er over grensen. Det gjelder for eksempel i Torrevieja som ligger i Valencia-regionen med 26,84 smittede pr. 100  000 innbyggere de siste to ukene.

En av nordmennenes favorittbyer langs solkysten er Torrevieja. Byen ligger i Valencia-regionen som har 26,84 smittede pr. 100 000 innbyggere de siste to ukene. Foto: TioRuben / CC BY-SA

Portforbud i Lleida

De største smitteklyngene i Spania befinner seg i Segrià i Catalonia, der 16 utbrudd har blitt bekreftet. Siden 23. juni har minst 3000 mennesker blitt smittet her. Myndighetene i byen Lleida, som er hardt rammet, har derfor innført portforbud, og regionsmyndighetene i Catalonia har besluttet at nattelivet skal stenges ned.

Presset på helsevesenet i området har også økt så kraftig den siste tiden at myndighetene har besluttet å sette opp et feltsykehus for å ta unna coronapasientene. Myndighetene i området tror nå de er i ferd med å få kontroll på utbruddet, mens sentrale myndigheter har en mer forsiktig optimisme, og sier det går rett vei.

Restriksjoner i Barcelona

I midten av juli begynte også smitten å spre seg i Barcelona. 33 nye utbrudd er bekreftet i området. Her har myndighetene innført restriksjoner på sosiale aktiviteter, og redusert kapasiteten på strender for å hindre folkemengder fra å samle seg. Nattelivet har fått beskjed om å stenge i 15 dager, og det er satt klare grenser for når spillehaller og andre arenaer for aktiviteter og sosial omgang må stenge.

Utenom Catalonia har også Galicia nord-vest i landet innført portforbud enkelte steder i A Mariña.

Tilbake i fase 2

I Murcia har de besluttet at byen Totana må gå tilbake til fase 1, riktignok med litt færre restriksjoner enn da denne fasen først ble innført. Denne perioden varer i to uker, etter at mer enn hundre tilfeller ble bekreftet på et utested.

Pamblona, Gandía, Santa Pola, Xirivella (Valencia), Murcia, Córdoba, Gipuzkoa, Cantabira og Madrid-regionen har registrert flere utbrudd som følge av natteliv.