Siste

Førerkortet ryker raskere enn du tror på spanske veier


Denne mandagen trådte den nye veitrafikkloven i kraft i Spania. Den oppdaterte loven strammer grepet om sjåfører som utviser farlig atferd bak rattet – og førerkortet kan ryke raskere enn du tror, hvis du bryter noen av disse lovene.

I tillegg er bøtesatsene skrudd opp for en rekke lovbrudd og lista over nye forbud er også ganske så lang.

I tillegg til bilister, gjelder den nye loven også for syklister og de som kjører elektrisk sparkesykkel.

Ikke samme system som i Norge

Verdt å merke seg er at prikke/poengsystemet i Spania fungerer litt annerledes enn i Norge. I Spania starter du med 12 poeng på førerkortet. Er du en ny sjåfør og har hatt lappen i under tre år, har du åtte poeng som utgangspunkt. Mister du alle poengene ryker førerkortet.

Hvis du klarer å holde deg på matta i minst to år får du tilbake den opprinnelige poengsummen.

Dette er nytt

Bruk av mobiltelefoner fører til tap av seks poeng på førerkortet. Dette har vært forbudt tidligere også, men nå holder det at du har telefonen i hånden.

Hvis politiet ser deg med smarttelefonen i hånden er du altså halvveis til å miste lappen, forutsatt at du ikke har mistet poeng tidligere også. Har du det risikerer du å miste førerkortet hvis du så mye som løfter opp mobilen.

Hvis du dropper bilbeltet eller godkjent barnesete mister du fire poeng.

Hvis du som bilist passerer syklister, eller kjører nærmere enn 1,5 meter, taper du seks poeng.

Og skulle det komme calima bør du være ekstra påpasselig med rengjøring av frontruta. Er den møkkete venter bøter fra 80 - 200 euro. 80 euro kan du også få hvis vindusviskerene ikke fungerer som de skal.

Å kaste sigarettsneiper eller andre objekter på veien fører til tap av seks poeng.

Og har du utstyr for å oppdage fartsradar langs veien mister du tre poeng, selv om utstyret er avslått.

For deg som kjører elektrisk sparkesykkel, er det verdt å vite at bøtene for å ikke bruke hjem nå er på 200 euro. Denne kan dobles hvis du bruker høretelefoner eller annet som medfører at du er distrahert. Mindreårige som kjører elektrisk sparkesykkel i Spania har totalforbud mot å ha promille.

Det er også innført forbud mot å overstige fartsgrensen når du kjører forbi noen. Og kjører du forbi noen der det er sperrelinje risikerer du 700 euro i bot og du mister ikke mindre enn 10 poeng.